Recomendacións a ter en conta

  • Estas próximas dúas semanas temos elaborado un proxecto xeral de centro para todos os cursos e varias materias.
  • Aquí tes as tarefas a realizar durantes estas dúas semanas.
  • Terás que facer unha primeira entrega de parte das tarefas antes do 20 de abril de todas as materias.
  • Le ben as indicacións de cada materia, verás que algunhas están relacionadas entre asignaturas.

1 ºESO

A  |  B  |  C  |  D

2º ESO

A  |  B  |  C  |  D  |  PMAR

3º ESO

A  |  B  |  C  |  D  |  PMAR

4º ESO

A  |  B  |  C
IES Valadares